Oferta firmy ZA-ROL

1) Nawozy

> jedno i wieloskładnikowe, polskich i zagranicznych producentów (import własny)

> wapniowe granulowane oraz pyliste; węglany wapnia, dolomit, kreda

> dolistne (wyłączności na niektóre produkty) - NPK, mikroelementy, aminokwasy, algi, nanocąsteczki

> specjalistyczne (Fertil, AgroSulCa)

2) Kwalifikowany materiał siewny (Rapool, Sateen Union, KWS, Danko i inne).

3) Obrót płodami rolnymi. Obrót zarówno "na bieżąco" jak również zawieranie kontraktów terminowych z realizacją odroczoną w czasie (od żniw do grudnia).

4) "Kontraktacja". Proponujemy Państwu zawieranie umów na odbiór grochu ogólnoużytkowego odmian La Mancha oraz  Alvesta z ustaloną z góry ceną. Dostarczamy materiał siewny, oferujemy nadzór nad plantacją oraz odpowiednie do uzyskania zadowalającego plonu produkty.

Poza ogólnie dostępnymi produktami firma oferuje wiele produktów na zasadzie dystrybucji. Więcej na podstronie Dystrybucja


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt