Projekt Gleba

  Szanowni Państwo.

Z przyjemnością informujemy, iż firma Za-Rol sp. z o.o uczestniczy w programie pod nazwą Projekt Gleba prowadzonym przez firmę Natural Crop Poland.

Projekt Gleba to same korzyści dla rolnika wynikające z "ulepszania" parametrów gleby, uzyskiwania wysokich plonów o bardzo dobrej jakości przy optymalizowaniu kosztów nawożenia doglebowego.

Projekt Gleba - program poprawy jakości, funkcjonalności i produktywności gleby.

Projekt Gleba to program doradczy kierowany do nowoczesnych dużych gospodarstw, które pragną podnieść opłacalność produkcji i rozumieją kluczowe znaczenie gleby w procesie uprawy roślinnej.

Lata doświadczeń doradców NaturalCrop pokazują, że zachwiane stosunki wodno-powietrzne oraz zniszczona struktura gleby to coraz częściej spotykane problemy na gospodarstwach. W odpowiedzi na zjawisko pogarszania jakości gleb powstał program mający na celu ich poprawę:

  • jakości,
  • funkcjonalności,
  • produktywności gleby.

KORZYŚCIE GLEBOWE

·         Lepsze warunki do rozwoju roślin

·         Stabilizacja próchnicy w glebie

·         Wysoka aktywność mikrobioty glebowej

·         Maksymalne wykorzystanie składników z nawozów

KORZYŚCI EKONOMICZNE

·         Stabilne i satysfakcjonujące plony

·         Optymalizacja nakładów na nawożenie

·         Ograniczenie wpływu produkcji na środowisko

PROJEKT GLEBA TO:

·         Kilka sezonów współpracy w celu poprawy właściwości gleby i zoptymalizowania nakładów na nawożenie

·         Dedykowane roślinie i stanowisku zalecenia nawozowe w każdym sezonie

·         Badanie profilu glebowego i analiza parametrów mających wpływ na plonowanie

·         Kompleksowy nadzór nad stanowiskiem i stały monitoring plantacji

 

Gleba to organizm żywy! Biorąc udział w Projekcie Gleba odblokujesz potencjał ziemi, na której pracujesz!

Jeżeli chcecie Państwo aby Wasze gospodarstwo "wzięło udział" w Projekcie Gleba" prosimy o kontakt. Odwiedzimy Państwa z Przedstawicielem Natural Crop Poland, który przeprowadzi wywiad odnośnie gospodarstwa (gleby, płodozmian, nawożenie), wykona na polu odwierty w celu oceny właściwości fizycznych gleby oraz przedstawi szczegóły dotyczące Projektu Gleba.

Zapraszamy do współpracy